Chemia fizyczna. Tom 4. Laboratorium fizykochemiczne.

Wydanie pierwsze,

Praca zbiorowa pod redakcją L. Komorowskiego i A. Olszowskiego.

Wydawnictwo Naukowe PWN: książka lub e-book

Tom 4 podręcznika ma być źródłem wiedzy praktycznej, koniecznej do twórczego wykorzystywania pomiarów fizykochemicznych zarówno przez studiujących fizykochemię, jak i przez wszystkich, którzy z pomiarów fizykochemicznych bezpośrednio korzystają. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera syntetyczny opis podstawowych zagadnień kluczowych dla skutecznego, twórczego i bezpiecznego wykonywania pracy eksperymentalnej w laboratoriach wśród specjalistycznego sprzętu i aparatury, w tym: 1) zasady pracy laboratoryjnej, 2) podstawy pomiarów fizykochemicznych, 3) opracowanie wyników pomiaru, 4) przyrządy i aparatura pomiarowa. Materiał ten adresowany jest do praktykujących w laboratorium w każdym zakresie i na każdym poziomie. Powszechna obecność metod fizykochemicznych sprawia, że przyrządy i metody fizykochemii stały się popularnym narzędziem pracy studentów lub personelu bez stosownego przygotowania do pracy laboratoryjnej, a warunki wykonywanej pracy doświadczalnej nie spełniają często elementarnych standardów. Celem części I jest przypomnienie zasad pracy, bez których wykonywanie pomiarów byłoby zajęciem bezowocnym lub niebezpiecznym. Opis aparatury w części I ograniczono do szeroko stosowanych przyrządów o typowym działaniu, aby czytelnikowi odkryć zasadę pospolicie spotykanych pomiarów, wspólną dla rozmaitych konstrukcji w zmieniających się generacjach aparatury.

Część druga zawiera opis wybranych eksperymentów fizykochemicznych, usystematyzowanych zgodnie z kolejnością materiału w tomach 1–3 podręcznika. Doświadczenia opisane są w sposób umożliwiający ich praktyczne wykonanie oraz wykorzystanie wyników do ilustracji praw i zjawisk z zakresu fizykochemii. Zbiór doświadczeń zawiera przede wszystkim eksperymenty elementarne, które mogą być zazwyczaj wykonane w czasie jednej sesji laboratoryjnej nieprzekraczającej czasu ok. 3–4 godzin. Znajdują się tu doświadczenia o charakterze demonstracyjnym, ćwiczenia w skutecznym wykonywaniu pomiarów oraz eksperymenty służące obliczeniu ważnych wielkości fizykochemicznych (stałej równowagi, energii aktywacji itp.) na podstawie pomiaru wielkości elementarnych (np. stężenia).

Książka powstała na podstawie doświadczeń autorów pracujących w rozmaitych dziedzinach: chemii fizycznej, chemii analitycznej, chemii nieorganicznej, chemii organicznej, biochemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej, biotechnologii, inżynierii materiałowej, biofizyki, inżynierii biomedycznej, a także metrologii. Książka będzie pomocna studiującym, a pracującym zawodowo w laboratoriach pozwoli odkrywać wspólne z innymi obszary badań oraz wspólny język ich opisu.