Zbiór artykułów o problemach Ustawy 2.0 i jej skutkach

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2020

Książka lub e-book

Uchwalona w 2018 roku generalna odmiana akademickiego prawa jest wdrażana rok po roku i powoli ujawnia swoje skutki. Była poprzedzona ponad dziesięcioletnim okresem ożywionych dyskusji o uniwersytetach, prowadzonych najczęściej nie w uczelnianych murach, lecz w mediach.  Książeczka jest komentarzem do reformy, dokumentując lektury, rozmowy i myśli w otoczeniu akademickich instytucji w latach formułowania i wdrażania reformatorskich działań 2017-2020.

Wstęp *** Spis treści *** Strony tytułowe

Teksty oryginalne artykułów opublikowanych w czasopismach