Chemia fizyczna. Tom 2. Fizykochemia molekularna.

Wydanie piąte zmienione i poprawione

pod redakcją L. Komorowskiego i J. Lipińskiego.

Wydawnictwo Naukowe PWN: książka lub e-book

Tom drugi podręcznika „Chemia fizyczna” Krzysztofa Pigonia i Zdzisława Ruziewicza prezentujemy w obecnym wydaniu pod wyodrębnionym tytułem „Fizykochemia molekularna”. Wspólnym mianownikiem dla różnorodnego materiału zawartego w siedmiu rozdziałach tej części jest molekularny obraz materii: jego opis oraz eksperymentalnie obserwowalne konsekwencje. Ten molekularny punkt wyjścia zasadniczo odróżnia fizykochemię molekularną od klasycznej chemii fizycznej prezentowanej w części pierwszej, której podstawę stanowi metoda fenomenologiczna: wyjaśnienie reguł rządzących przebiegiem zjawisk istotnych w chemii na podstawie zasad fizyki klasycznej.

,,Fizykochemia molekularna”, tom 2. podręcznika „Chemia fizyczna” wymaga od Czytelnika znacznie poważniejszego przygotowania w dziedzinach fizyki oraz matematyki niż było to konieczne w przypadku tomu 1. Prezentacja materiału jest bowiem utrzymana na poziomie pełnej i samowystarczalnej anlizy problemów, w których metody matematyczne odgrywają poważną rolę. Jednak poziom podręcznika został tak wyważony, aby nie przekraczać możliwości studenta wyższych lat studiów chemicznych. W znacznej części podręcznik jest także przystępny dla studentów innych kierunków przyrodniczych i technicznych, mających elementarne wykształcenie w zakresie chemii.

Redaktorzy ,,Fizykochemii molekularnej”, kontynuując  oryginalny zamysł autorów, profesorów Krzysztofa Pigonia i Zdzisława Ruziewicza, stworzyli kolejne wydanie książki, która ma służyć poszerzeniu edukacji w zakresie chemii; dla przedstawicieli innych dyscyplin książka może mieć znaczenie pomocnicze. Redaktorzy mają nadzieję, że tak skomponowany podręcznik będzie przystępną pomocą dla studentów i doktorantów. Może posłużyć także jako punkt wyjścia do systematycznego nauczania fizykochemii molekularnej jako wyodrębnionej gałęzi chemii fizycznej.