CV


Studenci pytają – profesor opowiada

 

 

 

(Jesień 2017, rozmowa w laboratorium)

I. Co studiować, jak studiować i dlaczego.
II. Jak się robi karierę w nauce? (Dyplom, Posada, Ameryka, Doktorat, Habilitacja.)
III. Samoorganizacja.
IV. Czym się kierować?

 

 
2015 – Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej w Politechnice Wrocławskiej
zamyka działalność.  


Historia 20 lat instytutu opowiedziana przez jego twórcę.

 

 

 

Podróże z prof. Małgorzatą Komorowską (inżynieria biomedyczna): w Rosji i w Japonii

 

 

 

 


2005-08 dziekan, Wydział Chemiczny

Przemówienie z okazji rozdania dyplomów, 2007.

 

1999-2002 prorektor, 2001 profesor

Przemówienie na inaugurację roku akademickiego 2000/01

 

 

1993-99 dyrektor
Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej
Politechniki Wrocławskiej

Przemówienie dyrektora na pierwszym posiedzeniu rady instytutu.

 

 

1987-89 research associate
Department of Chemistry,
University of Kentucky
   

 

 


1988 dr habil. Wydział Chemiczny PWr. Habilitacja: „Zastosowanie atomowej funkcji energii do opisu własności atomów związanych”.  Wykład: „Czy potrzebna jest teoria chemii?”

 

 

1978 dr chemii, Instytut Chemii Organicznej i Fizycznej. Dysertacja: „A study on boron derivatives of 3,3′-diaminodipropylamine and some related species”


Promotor: prof. Kurt Niedenzu
, University of Kentucky

1976/77  graduate student 

1972-77  asystent (prof. Krzysztof Pigoń

    

 

1971   mgr chemii   

                                   (prof. Kazimierz Gumiński)

 

1966 Olimpiada Chemiczna

„Olimpijskie koła ratunkowe”
Wspomnienia opublikowane na 60-lecie Olimpiady Chemicznej (2014)

 Przemyśl