Achiwum Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej 2019

        

 Przedmowa

Część I. Wspomnienia i refleksje

Katedra Chemii Fizycznej Politechniki Wrocławskiej

(Andrzej Olszowski)

 

W chemii fizycznej i wśród wydarzeń

(Maria Magdalena Szostak)

 

 

Pół wieku (z okładem) z Politechniką

(Juliusz Sworakowski)

 

 

Instytut Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej

(Antoni Chyla)

 

 

Chemia kwantowa, obliczeniowa oraz modelowanie molekularne na Politechnice Wrocławskiej

(W. Andrzej Sokalski)

 

 

Świetlana przyszłość (fragmenty wywiadu)

(Marek Samoć)

 

Złożoność i prostota (wybór myśli)

(Tadeusz Luty)

 

 

Wszystkie drogi prowadzą do Wrocławia

(Ludwik Komorowski)

 

 

Profesor dr hab. Krzysztof Pigoń (1925–2001). Biografia naukowa

(Ludwik Komorowski)

Z recenzji w przewodzie habilitacyjnym dr. Krzysztofa Pigonia datowanej 21 marca 1962
(Kazimierz Gumiński)

 

 Wspomnienie Rektora Politechniki Wrocławskiej (1990–1996)

(Andrzej Wiszniewski)

Profesor Krzysztof Pigoń w kronikach „Solidarności”

 

Kazimierz Gumiński. Życie i twórczość

(Teresa Życzkowska, Piotr Petelenz, Ludwik Komorowski)

 

 

In memoriam 

(M. Magdalena Szostak, Piotr Nowak)

Część II. Bibliografia

Doktoraty

Habilitacje

Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych

Publikacje lokalne

Popularnonaukowe
Recenzje
Szkice historyczne oraz dyskusje akademickie
Lokalne doniesienia i komentarze naukowe

Książki oraz rozdziały w dziełach zbiorowych

Podręczniki
Monografie oraz rozdziały w monograficznych wydawnictwach zbiorowych
Opracowania historyczne i popularne

Prezentacje konferencyjne

Patenty

Posłowie

Indeks nazwisk do części I Wspomnienia i refleksje