Inne wybryki prof. Lajkonika

Lektury prof. Lajkonika
Jaspers dla studentów (III 2018)

Lektury prof. Lajkonika

O studentach;  *  O oczekiwaniach kandydatów;  *  O przygotowaniu do zawodu;  *  O wolności; * O wykładach; * O wymaganiach; * O szkolnych zwyczajach na uczelni; * O tym czego uniwersytet nie znosi; * O politechnice przyszłości; * O egzaminach; * O wartości wykształcenia.


Wywiad z prof. Lajkonikiem (XII 2017)

Z profesorem Lajkonikiem, chemikiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracującym od lat na Politechnice Wrocławskiej rozmawialiśmy nie tylko o samoorganizacji w przyrodzie, ale także o organizacji uczelni wyższych w przeszłości oraz jego karierze naukowej.

I. Co studiować, jak studiować i dlaczego.
II. Jak się robi karierę w nauce? (Dyplom, Posada, Ameryka, Doktorat, Habilitacja.)
III. Samoorganizacja.
IV. Czym się kierować?


Rozmowa o perspektywach. (IX 2016)

(O konkursie „Ustawa 2.0” i perspektywach na przyszłość z profesorem Lajkonikiem, autorem zbioru felietonów „UL. Obrazki akademickie”, rozmawia prof. Ludwik Komorowski)

Zespoły zamierzają dyskutować o zmianie wszystkiego, co oznacza, że już na starcie nie wierzą, by się to kiedykolwiek stało. Wolałbym skupiać się na poszukiwaniu elementów kluczowych; wskazanie jednej, istotnej składowej systemu, której odmiana jest realnie wykonalna i wywołałaby immunologiczny efekt ozdrowienia własnymi siłami organizmu. W moich oczach takim czynnikiem byłby powrót do zachodniego statusu dla uczelni najwyższego poziomu, którym należy zwrócić wolność.