Chemia fizyczna. Tom 3. Obliczenia fizykochemiczne.

Wydanie trzecie,

pod redakcją A. Olszowskiego i L. Komorowskiego

Wydawnictwo Naukowe PWN: książka

„Obliczenia fizykochemiczne” powstawały równolegle z pierwszą wersją głównego dzieła profesorów Krzysztofa Pigonia i Zdzisława Ruziewicza „Chemia fizyczna”, jako niezależny podręcznik. Twórczynią jego była w latach 1975–1977 docent Jadwiga Demichowicz-Pigoniowa (1924–1978). Autorce nie było dane kontynuować rozpoczętej pracy.

Obliczenia stanowią w chemii fizycznej element szczególny bowiem umiejętność obliczenia spodziewanej wartości, na przykład ciepła reakcji, stałej równowagi reakcji, czy siły elektromotorycznej ogniwa itp. jest w wymiarze praktycznym zasadniczą misją chemii fizycznej. Do wykonania tego zadania niezbędna jest wiedza podstawowa (formalizm chemii fizycznej), umiejętności matematyczne, biegłość rachunkowa, a także znajomość źródeł niezbędnych danych. Dlatego ćwiczenia rachunkowe są podstawą nauczania chemii fizycznej.

Przykłady prezentowane w podręczniku odwołują się bezpośrednio do materiału tomów 1 i 2. Kształt wzorów oraz symbole są identyczne. W szeregu przykładów obliczeniowych wykorzystywane są taże szczegółowe wiadomości (wzory), dla których zabrakło miejsca w tomach 1 i 2, konieczne informacje tego typu podano w formie komentarzy.

Oryginalną i niezwykle cenną cechą podręcznika jest autentyczność prezentowanych przykładów. Stanowią one w większości streszczenie rzeczywistych eksperymentów, opisują pomysły i pomiary z realnych laboratoriów. Ich źródłem jest literatura chemiczna, szereg przykładów pochodzi z prac naukowych: doktorskich, magisterskich bądź realizowanych w ramach innych projektów.

Podręcznik przygotowany został przez zespół autorów o dużym doświadczeniu w praktycznym nauczaniu obliczeń fizykochemicznych. Autorzy wiedzą, że zdobywanie umiejętności obliczeniowych bywa mozolne wtedy, gdy uwaga studiujących skupia się wyłącznie na „rozwiązaniu zadania”, tzn. na odgadywaniu formuły zawierającej gotowy do obliczenia wynik. W chemii fizycznej taka metoda rzadko bywa skuteczna. Autorzy dołożyli więc starań, aby pokazać, że każde „zadanie” w tej książce jest w istocie opisem rozwiązania jakiegoś problemu, do czego potrzebna jest elementarna wiedza chemiczna, świadomość dostępnych metod fizykochemicznych, biegłość i wyobraźnia w matematyce, a wreszcie precyzja rachunkowa.

Tom 3 podręcznika „Chemia fizyczna” może być wykorzystywany we wszelkich programach studiów wyższych, gdzie nauczana jest chemia fizyczna (fizykochemia). Książka może być szczególnie użyteczna przy planowaniu i prowadzeniu samodzielnej pracy laboratoryjnej i badawczej na każdym poziomie.