Publicystyka akademicka

Zbiór artykułów „Bez drogowskazu. Akademickie rozdroża”

13 publikowanych tekstów z lat 2017-2020 krytycznie omawiających przygotowania, spory i dyskusje wokół reformy akademickiej „Ustawa 2.0” oraz jej praktyczne efekty.

 

Zbiór artykułów „Co dalej. Akademicka dysputa”

10 publikowanych tekstów, zawierających analizę historycznych, społecznych i politycznych warunków w jakich kształtowały się uczelnie polskie w latach 1945-1989 oraz przegląd dokonań w celu ich dostosowywania do światowych standardów akademickich po roku 1990.

 

 

 

Zbiór felietonów „UL. Obrazki akademickie”

29 krótkich opowiadań z refleksją – jak osobliwa bywa nasza uniwersytecka codzienność, do której przywykliśmy. 

 

 

 

Narodowy Kongres Nauki 2017

Opinie i oczekiwanie po kongresie.

 

\


Kongresy Nauki w PRL

Historia polskich kongresów w encyklopedii i w pamięci uczestników.

 

Sprawy uczelniane

Zdarzenia uczelniane: trudne drogi reformowania uczelni.

 

Sprawy studenckie 

Jak jesteśmy przygotowani do wypełniania obowiązków edukacyjnych.