Meandry regulaminu studiów

system studiówEgzamin, zaliczenie i kredyt akademicki w nowoczesnym systemie studiów.

Egzamin tym jeszcze odróżnia się od zaliczenia, że nie jest związany z nauką w semestrze. W zasadzie student mógłby zdawać egzamin kiedykolwiek wykładowca go przyjmie (…)

 

 

Czego oczekują studenci od uczelni?

W środowisku studenckim dojrzewa uczucie frustracji pomimo, że położenie studentów w Polsce w porównaniu do licznych krajów Zachodu ocenić można jako pozornie komfortowe.

 

 

Problemy reformy systemu studiów (I)

Ustalenie listy przedmiotów, których studiowanie jest niezbędne dla uzyskania stopnia należy do niepodważalnych kompetencji wydziału.

 

 

Problemy reformy systemu studiów (II)

Pierwszym skutkiem systemu studiowania opartego na wolnych wyborach studenckich będzie wzrost liczby studentów w jednych salach, a zanik w innych.

 

 

regulamin studiów na nowe czasyRegulamin studiów na nowe czasy

Część I   Przepisy ogólne. Rodzaje studiów, dyplomy. Organizacja studiów. Prawa studenta. Obowiązki studenta.

Część II   Przedmioty i kursy. Program studiów. Plan studiów. Wpis na semestr. Zaliczenie. Egzamin. Uczestnictwo w kursach. Powtarzanie kursów.

Część III   Urlop. Przerwa w studiach. Skreślenie. Zmiany kierunki i typu studiów. Egzamin komisyjny. Praca dyplomowa. Egzamin dyplomowy. Ocena za studia.