Chemia fizyczna. Tom 1. Podstawy fenomenologiczne.

Wydanie szóste

pod redakcją L. Komorowskiego i J. Lipińskiego.

Wydawnictwo Naukowe PWN: książka lub e-book

Podręcznik „Chemia fizyczna” profesorów Krzysztofa Pigonia i Zdzisława Ruziewicza ukazał się drukiem po raz pierwszy jako skrypt w latach 1973-1977. W kolejnych wydaniach (PWN – 1980, 1981, 1986, 1993) podręcznik był stale korygowany, lecz jego zawartość pozostawała nie zmieniona. Tymczasem właśnie w tych latach chemia fizyczna rozwijała się i zmieniała w szybkim tempie.

Zespół podejmujący zadanie odnowienia podręcznika Piogonia i Ruziewicza wykonał kolejny krok na drodze dydaktycznej prezentacji przedmiotu chemia fizyczna. W podręczniku wyodrębniono dwie części: I Podstawy fenomenologiczne; II. Fizykochemia molekularna. Tom I ma służyć jako rutynowy podręcznik dla studiujących przedmiot chemia fizyczna na pierwszym, ogólnodostępnym poziomie.

Wspólną cechą siedmiu rozdziałów tego tomu jest ich fenomenologiczny charakter: omawiają zjawiska obserwowane w skali laboratoryjnej przy użyciu języka fizyki doświadczalnej. Zadaniem tej części jest prezentacja ogólnych, ilościowych praw rządzących procesami przemian materiałów (reakcjami, przemianami fazowymi, przepływem ładunku, masy itp.). Kwantowa natura atomów i cząsteczek nie odgrywa poważniejszej roli na tym poziomie. Molekularny obraz materii jest przywoływany w wielu zagadnieniach w formie pomocniczych modeli (zachowanie gazów rzeczywistych, układów dyspersyjnych, roztworów jonowych itd.), które pozwalają wyjaśnić różnice we właściwościach materiałów w zależności od ich chemicznej struktury.